fbpx

Yrityksemme Muutosryhmä Oy on tuottanut myymäläuudistus -palveluita ja liiketilojen päivitystä jo 11 vuoden ajan toimien varsin perinteisellä alalla, jossa asiat on usein totuttu tekemään vuosien saatossa tietyllä tavalla. Muutosryhmän perustamisesta saakka olemme nähneet kehityksen ja kehittämisen yhtenä yrityksemme kulmakivistä ja kilpailuvalteista. Ainoastaan kehittämällä henkilöstöämme ja toimintaamme jokaisena päivänä, voimme olla kilpailukykyisiä toimialalla seuraavankin kymmenen vuoden kuluttua. Jos toimiala on perinteinen ja ”kaavoihin kangistunut”, miten voi kehittyä?  

Kehittyminen ja kehittäminen ovat monelle yritykselle hankalia ja vaikeasti lähestyttäviä kokonaisuuksia. On otettava huomioon monta eri tekijää, luotava mahdollisuudet, resurssit ja ympäristö oikeanlaiselle työlle, joka ei välttämättä näy yrityksen kassavirrassa lyhyellä aikajänteellä. Moni yritys myös kokee tekevänsä töitä alalla, jolla kehittyminen ei ole mahdollista, tai sen toteuttamiseksi tarvittaisiin valtava määrä pääomaa ja aikaa.  

Miten me onnistuimme tulemaan nuorena toimijana alalle ja menestymään hyvin? Miten olemme saaneet houkuteltua meille nuoria kehittyviä osaajia, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja alaa, jolla he työskentelevät? 

Aito kumppanuus kehityksen moottorina 

Monen yrityksen kehitystä jarruttaa ajatus siitä, että omalla toiminnalla olisi mahdoton muuttaa asiakkaiden ja muiden toimijoiden toimintamalleja. Ajatellaan, että pitää tarjota aina sitä, mitä asiakas luulee haluavansa ostaa.  

Jo kymmenen vuotta sitten totesimme, että haluamme tehdä kehitystyötä yhdessä asiakkaan kanssa. Aito kumppanuus on molempia osapuolia kehittävää ja palvelevaa ja siitä ajatuksesta olemme pitäneet kiinni.  

Yritysten pitää uskaltaa haastaa asiakkaiden toimintamalleja ja -tapoja, jotta kumppanuus on mahdollinen. Lähdimme rohkeasti haastamaan myymälöiden remontointi- ja uudistustapoja, onnistumisen mittareita ja haastoimme asiakkaitamme miettimään asiointia myymälässä myös remontin keskellä. Muutamassa vuodessa kasvoimme parin hengen pumpusta useita kymmeniä henkilöitä työllistäväksi yritykseksi. 

Asiantuntijuus on yrityksen arvokkain pääoma 

Kehittyminen ei saa jäädä ainoastaan johtoryhmän ajatuksiin tai puheisiin. Kasvettuamme työllistäväksi yritykseksi, haasteemme oli saada henkilöstö innostumaan, kehittämään ja kehittymään kanssamme. Miten yksittäinen henkilö voi motivoitua ja kehittyä, kun toimialana on remontointi, saneeraus tai asentaminen? Ratkaisumme oli luoda organisaatio, jonka sisällä on mahdollista ja turvallista kehittyä. Asiantuntijuuden kehittämiseksi loimme henkilöstön kehitysstrategian ja -suunnitelman, jonka pohjalta kehitimme Muutosryhmän koulutusohjelman. 

Esimiehemme käyvät työntekijäkohtaisesti jokaisen kanssa koulutusmotivaatiot läpi ja luomme koulutuspolun jokaiselle, joka sellaisen haluaa. Vain kouluttautumalla voimme varmistua henkilökuntamme osaamistason jatkuvasta kasvusta. Nuorille yrityksille on myös elintärkeää tarjota työntekijöilleen mahdollisuudet etenemiseen ja luoda kunnianhimoa kehittämiseen, olkoon toimiala mikä tahansa. 

Myymäläuudistus pitää sisällään monenlaista erikoisosaamista ja jokainen työntekijämme on asiantuntija alallaan. Olemme määritelleet tärkeimmät osaamisalueet joiden kehittämiseen tarvitsemme eritoten koulutusta ja panostaneet niihin. Tärkeänä osana koulutusten suunnittelua on tietysti asiakkaidemme konseptien tuntemus.

Olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa toteuttaneet useiden satojen yksiköiden konsepti- ja myymäläuudistus -projekteja ja tehokkuuden kannalta olennaista on se, miten hyvin kentällä työnsä tekevät muutoksen toteuttajat tuntevat konseptin. Tässä olennaista on tietenkin asiakkaiden kanssa kumppanuuden rakentaminen ja luottamuksen löytäminen, jotta konseptia voidaan ulkopuoliselle toimijalle avata. 

Kehittyminen on aina mahdollista

Kehittyminen on mahdollista alasta riippumatta. Tärkeintä on yrityksen sisäisen hengen vaalimisesta ja mahdollisuuksien antamisesta. 

  • Haasta rohkeasti myös asiakkaidesi toimintamalleja ja tarjoa niihin ratkaisuja 
  • Luo yritykseen aito kehittämisen ilmapiiri 
  • Tee selkeä henkilökunnan koulutusputki ja toteuta sitä 
  • Kartoita koulutushalukkuus ja –innostus JOKAISELTA työntekijältäsi 
  • Palkitse onnistumisista, opi virheistä 

Alla vielä vuonna 2013 luotu koulutusputkemme, joka on sinällään ajankohtainen vielä tänäkin päivänä, ainoastaan nimikkeet ovat vaihtuneet. 

Olli-Pekka Villa
Asiakkuusjohtaja
Muutosryhmä