Palvelut

Päivittäistavarakaupan myymälämuutosten tärkein menestystekijä on nopeus ja kustannustehokkuus. Asiakaspolun täytyy toimia ja myynti-indeksistä on huolehdittava. Kiinteistön elinkaaren hallinta ja valikoiman sopeuttaminen sekä nopeasti palautuva palvelu määrittävät tekemistä. On ensiarvoisen tärkeää säilyttää asiakkaat muutoksen aikana. Kaupan henkilökunnalla tulee olla mahdollisuus asiakkaiden palvelemiseen mahdollisimman normaalisti. Huolellinen, kokenut ja ammattitaitoinen suunnittelu johtaa tehokkaaseen toimintaan ja pitäviin aikatauluihin.

Käyttötavarakauppojen uudistamisessa projektijohto ja kokonaisuuden hallinta nousevat tärkeään rooliin. Projektissa on lukuisa joukko sidosryhmiä, jotka sitoutamme projektiin ja joiden kanssa yhteistyö sujuu. Muutosryhmän tehtävä on olla mahdollistaja jokaisen muutokseen osallistuvan työlle. Muutosryhmä on kokenut käyttötavarakaupan uudistaja. Asiakaspalveluhenkisyys ja hyvän hengen luominen koko työryhmälle luovat onnistumisen edellytykset. Muutosryhmä tuntee käyttötavarakaupan ja koordinoi muutosprojektit luoden hyvän hengen.
Rautakauppojen uudistamisessa tarvitaan joskus reippaasti timpurintaitoja ja työkalujen tulee pysyä kädessä. Usein uudistaminen liittyy neliötehokkuuden parantamiseen ja näin tuloksellisuuden kehittämiseen. Massamäärät ovat isoja ja tehokkaiden työmenetelmien avulla pystymme säästämään aikaa ja rahaa.
Erikoistavarakaupan ja tavaratalojen tuotevalikoima vaatii myymälämuutoksilta tiettyä hienotunteisuutta, erityistä siisteyttä ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Päivien aikatauluttaminen niin, että vilkkaana aikana ei tehdä häiritseviä muutostöitä on tärkeää. Laatuvaatimukset ovat tiukkoja ja siistit työmenetelmät ehdottomia. Mahdollisten erikoiskalusteiden muokkaaminen muutostarpeisiin edellyttää myös viimeisen päälle puusepäntaitoja. Muutosryhmä tuntee erikoistavarakaupan ja tavaratalot ja toteuttaa myymälämuutokset herrasmiestyyliin.