fbpx

Kolkuttaako myymäläuudistus jo ovella? Muutoksen kynnyksellä saatat pohtia esimerkiksi sitä, millaisia kompastuskiviä matkan varrella on ja mikä olisi järkevin tapa uudistusten toteuttamiseen. Entäpä mitä lisäarvoa myymälämuutos palveluna tuo? Siihen perehdymme seuraavaksi, nappaa asiantuntijoidemme vinkit ja onnistu!

Myymälän uudistus on poikkeustilanne

Kaupan alalla kilpailu kivijalkamyymälöiden ja verkkokauppojen välillä kiristyy ja samalla kasvaa tarve uudistuksille ja remonteille. Uudistukset pitävät myymälän asiakkaiden mielenkiinnon yllä ja tehostavat myyntiä, joten niitä tehdään useamman kerran vuodessa. Toisaalta myös kiinteistön kunto asettaa reunaehtoja – suurempia remontteja tyypillisesti tehdään noin seitsemän vuoden välein.

Myymälän uudistaminen luo kuitenkin aina poikkeustilan. Myymälän resurssit on suunniteltu ja mitoitettu tarkasti päivittäisten toimintojen pyörittämiseen, joten uudistamiseen liittyvät tehtävät aiheuttavat lisätaakkaa. Projektin vaatima resurssien ja osaamisen määrä tekee myymäläuudistuksesta työlään haasteen.

Kaksi tapaa toteuttaa

Myymäläuudistuksia ja konseptipäivityksiä voi toteuttaa kahdella tapaa, toteuttamalla itse tai kumppanin avulla. Molempien tapojen lopputuloksena on uudistettu myymälä, mutta suurimmat erot löytyvät tehokkuudesta, vaivattomuudesta sekä kustannuksista.

Tapa 1: Hyödyntämällä myymälän omaa henkilökuntaa

Perinteinen tapa toteuttaa myymälämuutoksia on uudelleen resursoimalla kaupan omaa henkilökuntaa toisista yksiköistä, palkkaamalla remontin ajaksi lisätyövoimaa tai käyttämällä henkilöstövuokrauspalvelua. 

Kaupan henkilökunnan osaamisen puute sekä resursoinnin hankaluus ovat tämän tavan suurimmat haasteet. Vaikka myymälän henkilöstöllä on intoa ja halua, projektin suunnittelussa ja läpiviennissä törmätään moniin esteisiin. 

Parhaimmillaan myymälän muutostyöt tuovat vaihtelua henkilökunnan rutiineihin. Resurssien suunnittelussa on kuitenkin tärkeää huomioida, että vaikka muutokset tuovat piristystä heille, jotka kaipaavat vaihtelua, toisille muutokset voivat olla kuormittavia.

Suurimmat kompastuskivet:

 • Tarvittavan osaamisen ja ammattitaidon puute
 • Projektinhallinta on haastavaa 
 • Suunnitelmassa ei huomioida kaikkia osa-alueita
 • Aikataulut venyvät kohtuuttomasti
 • Tarvittavan henkilökuntaresurssin määrittäminen on haastavaa
 • Henkilökunnan kuormittuminen ja puuttuva motivaatio

Tässä muutama vinkki muutoksen läpivientiin:

 • Asiakkaiden tyytyväisyyden ylläpitäminen on investointi tulevaisuuteen, sillä asiakkaiden uudelleenhankinta on erittäin kallista. Pidä siis huoli siitä, että yhtäkään asiakasta ei menetetä!
 • Pidä tärkeät tuoteryhmät esillä koko muutoksen ajan. Siirrä tuotteita remontinaikaisten asiakaspolkujen mukana, jotta ne ovat helposti saatavilla!
 • Myymälän esteettömyys, siisteys ja tuotteiden saatavuus vaikuttavat suoraan asiakkaiden tyytyväisyyteen. Siksi näihin seikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota jo projektin suunnitteluvaiheessa.
 • Varmista, että sinulla on realistiset aikataulut ja resurssit. Kustannusten kannalta on tärkeää, että resurssit sopeutetaan jokaiseen vaiheeseen. Ethän siis ali- tai ylimitoita!
 • Varaudu myös yllättäviin aikataulumuutoksiin. Viivästykset eri toimijoiden ja työvaiheiden välillä voivat johtaa pitkiin odotusaikoihin! 
 • Mieti rehellisesti työmäärääsi. Muutoshankkeet sisältävät paljon isoja ja pieniä asioita, jotka on huomioitava. Mahtuvatko muutostyöt realistisesti työpöydällesi? 

Tapa 2: Palveluna ostettu myymäläuudistus

Myymälämuutos ostopalveluna on vaivaton ja moderni tapa hoitaa kaikki myymälän uudistukset ja remontit. Palvelu vapauttaa myymälän henkilöstön keskittymään päivittäisiin toimintoihin sekä vaikuttaa positiivisesti myös remontin aikaisiin myyntilukuihin. Kun myymälä pystyy palvelemaan asiakkaita tuttuun tapaan, ei remontti näy myyntiluvuissa eikä asiakkaita menetetä. Palvelun avulla voit myös varmistaa, että konsepti toteutetaan jokaisessa ketjuun kuuluvassa myymälässä samalla tavalla. 

Palvelun tarjoamat hyödyt:

 • Henkilökuntaa ei tarvitse sitoa muutostöihin
 • Et tarvitse muutostöissä tarvittavaa erikoisosaamista
 • Voit keskittyä ydinliiketoimintaan ja konseptin kehittämiseen 
 • Saat konseptin toteutettua jokaisessa kohteessa
 • Muutostyöt eivät vaikuta myynti-indeksiin
 • Ei tule tuotehävikkiä
 • Et menetä asiakkaita

Miksi Muutosryhmä?

 1. Myymälän konsepti sekä ympäristön siisteys ja turvallisuus huomioidaan jokaisessa työvaiheessa. 
 2. Toteutustapamme mahdollistavat miellyttävät asiakaskokemukset, hävikin määrän minimoimisen sekä projektien tehokkaan toteutuksen. 
 3. Pidämme huolen siitä, että tuotteet ovat ostettavissa koko ajan.
 4. Aikataulutamme ja johdamme projektin sekä raportoimme työn etenemisestä asiakkaan tarpeisiin räätälöidyllä raportointimallilla.
 5. Kanssamme saat myös parhaat esillepanoratkaisut, sillä voimme hyödyntää vanhat kalusteet tai asentaa uudet valmistajasta riippumatta! 

Mietityttääkö myymälämuutos?

Jos haluat kuulla lisää vinkkejä konseptipäivitysten tai yksikön remontin läpivientiin, jätä meille yhteystietosi täällä tai varaa ilmainen konsultaatio asiantuntijaltamme. Saat selkeän kokonaiskuvan myymälämuutoksen toteuttamisesta, vinkkejä suunnitteluvaiheeseen sekä lisätietoa myymälämuutoksesta palveluna. Voit myös kysyä asiantuntijalta myymäläuudistuksessa askarruttavia kysymyksiä – olemme täällä juuri sinua varten!

Lue myös tämä: Myymäläympäristö vaikuttaa asiakasuskollisuuteen myös myymälämuutoksen aikana